خانه | کتاب‌های کمک آموزشی| قانون آیین دادرسی مدنی آزمونی و کاربردی

قانون آیین دادرسی مدنی آزمونی و کاربردی


توضیحات:

تالیف : جواد ملکی

انتشارات :طرح نوین اندیشه

تعداد صفحات : 216

سال چاپ :1396

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان
+
-
توضیحات بیشتر

قانون آیین دادرسی مدنی آزمونی و کاربردی به صورت ماده و قانون نوشته شده است و دارای ویژگی های زیر میباشد : 

مستند سازی و بررسی آماری دقیق مواد قوانین فرعی در سوالات آزمون وکالت ،

مستند سازی و بررسی آماری دقیق آراء وحدت رویه در سوالات آزمون وکالت ، 

دارای فضای مناسب برای یادداشت نکات مهم در حاشیه قانون و....