خانه | کتاب‌های کمک آموزشی| آسان خوان قانون تجارت

آسان خوان قانون تجارت


توضیحات:

تالیف : مهدی احمدزاده 

انتشارات :طرح نوین اندیشه 

تعداد صفحات :174

سال چاپ : 1397

شابک :9786006284804

وضعیت: به زودی
توضیحات بیشتر

 متن قانون تجارت با حدود 780 ماده به شکل نوین ارائه شده است. که مطالعه این کتاب در زمان جمع بندی جهت تثبیت مواد قانونی در ذهن بسیار مفید ارزیابی می گردد.

 

از ویژگی های این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ارائه متن قانون به شکل روان و سلیس و بدون کوچکترین تغییر و تصرفی در آن؛

- پر رنگ کردن کلمات و عباراتی که دارای اهمیت بیشتری است؛

- خط کشی زیر عبارات مهم و قابل توجه؛

- کمک شایان به فهم بهتر قوانین؛

- فهم بهتر قانون با بازشناسی موارد احصائی و تمثیلی مذکور در مواد.