خانه | کتاب‌های کمک آموزشی| نوین قانون آیین دادرسی کیفری

نوین قانون آیین دادرسی کیفری


توضیحات:

تالیف :دکتر رستمی -دکتر نوبهاری طهرانی

انتشارات :طرح نوین اندیشه 

تعداد صفحات : 423

سال چاپ :1398

شابک :9786226131063


قیمت: ۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت با تخفیف: ۸۱,۰۰۰ تومان

+
-
توضیحات بیشتر

: کتاب نوین قانون آیین دادرسی کیفری کتابی است از مجموعه قوانین پنج جلدی انتشارات طرح نوین که دارای بخش های زیر میباشد 

بخش اول: کلیات

بخش دوم: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

بخش سوم: دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی

فصل چهارم: رسیدگی دردادگاه کیفری یک

بخش پنجم: اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی

بخش ششم: هزینه دادرسی

بخش هفتم: سایر مقررات

بخش هشتم: آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

بخش نهم: دادرسی الکترونیکی

بخش دهم: آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای

بخش یازدهم: آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی

فصل دوازدهم: سایر مقررات