تماس با ما و خرید تلفنی کتب و فیلم های آموزشی حقوقی

انتشارات طرح نوین اندیشه خدمات فروش کتاب و فیلم ها و محصولات حقوقی را  به صورت غیر حضوری و تلفنی را برای مشتریان خود در نظر گرفته است و همیشه سعی بر این داشته است تا بتواند قدمی برای صرفه جویی در زمان مشتریان خود بردارد به همین منظور شما میتوانید به صورت تلفنی نیز کتاب خود را خریداری کنید.

شماره تماس مشاوره و خرید کتب و فیلم های آموزشی :۸۸۹۸۶۲۷۷-۰۲۱